Màng HDPE sử dụng lót cánh đồng muối tại Ninh Thuận